KATOWICE ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI – Sąd Okręgowy

KATOWICE Zaświadczenie o niekaralności – Sąd Okręgowy

Obecnie w mieście Katowice zaświadczenie o niekaralności w wersji papierowej z pieczęciami i znakami sądowymi są wydawane przez biura Informacyjne KRK oraz punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych i są one uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
Sąd Okręgowy w Katowicach
ul. Francuska 38
40-028 Katowice

DOKUMENT MOŻNA ZAMÓWIĆ PRZEZ INTERNET BEZ WIZYTY W SĄDZIE

Odnośnie miasta Katowice zaświadczenie o niekaralności można zamówić przez internet bez wizyty w Sądzie za pośrednictwem formularza zamówienia. Link do formularza zamówienia zaświadczenie o niekaralności w Katowicach.

ZAŚWIADCZENIE ZOSTANIE WYSŁANE LISTEM POLECONYM LUB KURIEREM DO DOMU, BIURA W POLSCE LUB ZAGRANICĘ oraz SKAN na eMail

Zobacz szczegółowy opis procedury zamawiania zaświadczenia o niekaralności przez internet z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w Katowicach.

JEDNOCZEŚNIE MOŻNA ZLECIĆ PRZETŁUMACZENIE ZAŚWIADCZENIA NA JĘZYK ANGIELSKIzaświadczenie o niekaralności Katowice po angielsku LUB NIEMIECKIzaświadczenie o niekaralności Katowice po niemiecku

Zaświadczenie o niekaralności może zostać przetłumaczone (tłumaczenie uwierzytelnione) przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego lub niemieckiego. Wtedy dodatkowo oprócz zaświadczenia o niekaralności Katowice, które będzie w języku polskim wysyłamy także tłumaczenie przysięgłe w wybranym języku (angielski lub niemiecki). Koszt tłumaczenia podajemy w zakładce cennik. Dlatego zachęcamy w przypadku gdy wymagane jest tłumaczenie do skorzystania z kompleksowej obsługi w tym zakresie. Tłumaczenie wykonują doświadczeni tłumacze językowi.

NADTO BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJAZDU DO WARSZAWY ZAŚWIADCZENIE MOŻNA ZALEGALIZOWAĆ W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH ZLECAJĄC TO W ZAMÓWIENIU

Zamówione w tej witrynie zaświadczenie o niekaralności można zalegalizować czyli potwierdzić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie (MSZ). Takie zaświadczenie jest dla odbiory potwierdzeniem, że jest oryginalne i wydane przez uprawniony do tego urząd i może zostać bez żadnych przeszkód wykorzystane w kraju przeznaczenia. Koszt legalizacji lub apostilla zaświadczenia o niekaralności Katowice podajemy w zakładce cennik.

OD 12 LAT DOSTARCZAMY ZAŚWIADCZENIA Krajowego Rejestru Karnego

Zlecenie usługi w tym serwisie pozwoli na znaczne zaoszczędzenie czasu potrzebnego do uzyskania zaświadczenia do pracy, przetargu, transportu, pozwolenia lub koncesji. Po wypełnieniu formularza system wygeneruje na podstawie wpisanych danych dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo). Dokumenty te należy wydrukować podpisać i nadać listownie na adres tego serwisu. Nasz pełnomocnik załatwi sprawnie zaświadczenie o niekaralności w sądzie i odeśle oryginał listem poleconym lub kurierem oraz skan na e-mail.

Wypełnij teraz formularz zamówienia zaświadczenie o niekaralności online Katowice.

Zobacz także: zaswiadczenie o niekaralności Wrocław,
zaświadczenie o niekaralności Przemyśl.