WARSZAWA ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Warszawa zaświadczenie o niekaralności

Obecnie w mieście Warszawa zaświadczenie o niekaralności w wersji papierowej z pieczęciami i znakami sądowymi są wydawane przez biura Informacyjne KRK oraz punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych i one są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
Al. Solidarności 127
00-898 Warszawa  czynne od 16 grudnia 2020 r.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy
Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15A
03-813 Warszawa czynne od 1 grudnia 2020 r. (zapisy telefoniczne 22 509 11 50)

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa czynne od 21 grudnia 2020 r. w godz. 12-15

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa czynne od 17 grudnia 2020 r. (zapisy telefoniczne 22 382 67 42)

DOKUMENT MOŻNA ZAMÓWIĆ TAKŻE PRZEZ INTERNET BEZ WIZYTY W SĄDZIE

Odnośnie miasta Warszawa zaświadczenie o niekaralności można zamówić przez internet bez wizyty w Sądzie za pośrednictwem formularza zamówienia. Link do formularza zamówienia zaświadczenie o niekaralności w Warszawie.

ZAŚWIADCZENIE ZOSTANIE WYSŁANE LISTEM POLECONYM LUB KURIEREM DO DOMU, BIURA W POLSCE LUB ZAGRANICĘ oraz SKAN na eMail

Zobacz szczegółowy opis procedury zamawiania zaświadczenia o niekaralności przez internet z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w Warszawie.

JEDNOCZEŚNIE MOŻNA ZLECIĆ PRZETŁUMACZENIE ZAŚWIADCZENIA NA JĘZYK ANGIELSKIzaświadczenie o niekaralności Warszawa po angielsku LUB NIEMIECKIzaświadczenie o niekaralności Warszawa po niemiecku

Zaświadczenie o niekaralności może zostać przetłumaczone (tłumaczenie uwierzytelnione) przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego lub niemieckiego. Wtedy dodatkowo oprócz zaświadczenia o niekaralności Warszawa, które będzie w języku polskim wysłane zostanie także tłumaczenie przysięgłe w wybranym języku (angielski lub niemiecki). Koszt tłumaczenia podany jest w zakładce cennik. Zachęcamy w przypadku gdy wymagane jest tłumaczenie do skorzystania z kompleksowej obsługi w tym zakresie wykonanej przez doświadczonych tłumaczy.

NADTO BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJAZDU DO WARSZAWY ZAŚWIADCZENIE MOŻNA ZALEGALIZOWAĆ W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH ZLECAJĄC TO W ZAMÓWIENIU

Zamówione w tej witrynie zaświadczenie o niekaralności może zostać zalegalizowane czyli potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie (MSZ), że jest oryginalne i wydane przez uprawniony do tego urząd i może zostać bez żadnych przeszkód wykorzystane w kraju przeznaczenia. Koszt legalizacji lub apostilla zaświadczenia o niekaralności Warszawa został podany w zakładce cennik.

OD 12 LAT DOSTARCZAMY ZAŚWIADCZENIA Krajowego Rejestru Karnego

Zlecenie usługi w tym serwisie pozwoli na znaczne zaoszczędzenie czasu potrzebnego do uzyskania zaświadczenia do pracy, przetargu, transportu, pozwolenia lub koncesji. Po wypełnieniu formularza system wygeneruje na podstawie wpisanych danych dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo), które należy wydrukować podpisać i nadać listownie na adres tego serwisu. Nasz pełnomocnik załatwi sprawnie zaświadczenie o niekaralności w sądzie i odeśle oryginał listem poleconym lub kurierem oraz skan na e-mail.

Wypełnij teraz formularz zamówienia zaświadczenie o niekaralności online Warszawa.

Warszawa zaświadczenie o niekaralności

Warszawa zaświadczenie o niekaralności

Zobacz także: zaswiadczenie o niekaralności Piła,
zaświadczenie o niekaralności Kielce.