Zaświadczenie o niekaralności Portugalia

Zaświadczenie o niekaralności Portugalia

Zakładając, że potrzebujesz zaświadczenia o niekaralności z Polski lecz obecnie przebywasz poza granicami rodzimego kraju. Możesz korzystając z poniższego formularza zamówić sobie do Portugalii zaświadczenie o niekaralności Portugalia z Polski. Z Polskiego Rejestru Karnego i nie musisz wcale, w tym celu opuszczać Portugalia i przyjeżdżać do Polski.

Zaświadczenie o niekaralności w Polski przez internet z wysyłką do Portugalii.

Takie zaświadczenie o niekaralności (informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego) zostanie do Portugalii prosto do twojego miejsca zamieszkania w Portugalii, wysłane za pośrednictwem poczty listem poleconym priorytetowym. Dodatkowo zaświadczenie o niekaralności do Portugalii może zostać zalegalizowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych poprzez oklejenie go certyfikatem apostille, gdyż często jest on wymagany. Oczywiście nie jest to obowiązek i może zostać zamówione samo zaświadczenie o niekaralności bez certyfikatu apostille lub legalizacji i w takiej sytuacji zapłacisz mniejszą kwotę za zaświadczenie.

Formularz zamówienia zaświadczenia

Po wypełnieniu formularza i opłaceniu go na twój e-mail dostarczymy gotowe dokumenty zwrotne (tylko dwie kartki), które trzeba będzie jedynie wydrukować następnie podpisać i odesłać z Portugalii listem tradycyjnym takim ze znaczkiem do Polski na adres podany w potwierdzeniu złożenia zamówienia na zaświadczenie o niekaralności z przesyłką do Portugalii.

Musi to być wysłane do Polski listem tradycyjnym gdyż potrzeby jest oryginalny podpis i nie może to być wydrukowany podpis, ten podpis świadczy o tym, że wyrażona została zgoda na pobranie w Polsce i wysłanie do Portugalii zaświadczenia o niekaralności w twoim imieniu.

Przejdź do szczegółowego opisu procedury zamawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenia o niekaralności z Polski do Portugalii.

KOSZT DOKUMENTU

Całkowita kwota do zapłaty podana zostanie podczas składania zamówienia w formularzu na dole strony. Dane do przelewu zostaną wyświetlone w podsumowaniu zamówienia oraz dodatkowo przesłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Dane te zawierać będą komplet informacji do przelewu krajowego oraz komplet informacji do przelewu zagranicznego. W tym shift, bic, nr konta, adres banku i adres odbiorcy.

TŁUMACZENIE ZAŚWIADCZEŃ NA JĘZYK ANGIELSKI LUB NIEMIECKI

Ponieważ zaświadczenie o niekaralności jest w języku polskim można zamówić od razu jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub niemiecki. W takiej sytuacji oprócz zaświadczenia o niekaralności wysyłane będzie także tłumaczenie przysięgłe we wskazanym języku.

Przejdź do formularza zamówienia zaświadczenia o niekaralności.


Zobacz także: zaświadczenie o niekaralności Szwecja,
zaświadczenie o niekaralności Bułgaria.