Zaświadczenie o niekaralności do pozwolenia na broń

Zaświadczenie o niekaralności do pozwolenia na broń

Zaświadczenie o niekaralności do pozwolenia na broń w następstwie członkostwa w Polskim Związku Łowieckim. Do uzyskania pozwolenia na broń palną myśliwską do celów łowieckich wymagane jest zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim czyli potrzeba Zaświadczenie o niekaralności do Polskiego Związku Łowieckiego.

Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.

Strażnikiem Państwowej Straży Łowieckiej oraz strażnikiem łowieckim może być osoba, która nie była karana sądownie.

Osoba fizyczna może zostać członkiem Zrzeszenia, jeżeli:
1) jest pełnoletnia;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim;
4) nabyła uprawnienia do wykonywania polowania;
5) złożyła deklarację członkowską i uiściła wpisowe.

Zaświadczenie o niekaralności o członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.

Będąc członkami Polskiego Związku Łowieckiego należy udać się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, gdzie składamy podanie oraz inne wymagane dokumenty, ubiegając się o wydanie pozwolenia na posiadanie myśliwskiej broni palnej. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzorów podań należy szukać na stronach internetowych właściwych Komend Wojewódzkich Policji.

Pozwolenie na broń myśliwską. Pozwolenie na broń do celów łowieckich. Pozwolenie na broń. Pozwolenie na broń palną. Zaświadczenie o niekaralności do pozwolenia na broń.

Zaświadczenie o niekaralności do pozwolenia na broń.

Zaświadczenie o niekaralności do pozwolenia na broń.

Osoba karana nie może uzyskać pozwolenia na broń. Przy czym osoba karana za popełnienie przestępstwa w szczególności przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu. Osoba karna zaś za wykroczenia np. drogowego (przekroczenie prędkości, niewłaściwe parkowanie itp.) może ubiegać się o wydanie pozwolenia na broń.

Lista zarządów okręgowych w Polskim Związku Łowieckim

 

Miasto Adres Telefon
1 Biała Podlaska 21-500 Szarych Szeregów 1 (0-83) 343 62 75
2 Białystok 15-101 Jurowiecka 33 (0-85) 675 24 35
3 Bielsko Biała 43-300 Straconki 19 (0-33) 822 04 47
4 Bydgoszcz 85-615 Sułkowskiego 5 (0-52) 340 06 52
5 Chełm 22-100 Lwowska 51 (0-82) 565 84 82
6 Ciechanów 06-400 Batalionów Chłopskich 25A (0-23) 672 22 39
7 Częstochowa 42-200 Jasnogórska 102a (0-34) 324 24 54
8 Elbląg 82-300 Grunwaldzka 77 (0-55) 235 14 98
9 Gdańsk 80-288 Jaśkowa Dolina 114 (0-58) 341 56 87
10 Gorzów Wlkp. 66-400 Kosynierów Gdyńskich 20g (0-95) 720 47 20
11 Jelenia Góra 58-500 Gałczyńskiego 13 (0-75) 752 23 68
12 Kalisz 62-800 Czaszkowska 10/12 (0-62) 757 53 13
13 Katowice Siemianowice Śl. 41-103 Zwycięstwa 2 (0-32) 220 38 35
14 Kielce 25-636 Massalskiego 17/29 (0-41) 369 97 08
15 Konin 62-500 Nadbrzeżna 1 (0-63) 242 96 37
16 Koszalin 75-408 Krucza 12 (0-94) 345 45 52
17 Kraków 30-427 Żywiecka 12 (0-12) 634-25-34
18 Krosno 38-400 Ordynacka 4 (0-13) 432 04 45
19 Legnica 59-220 Pl. Katedralny 3 (0-76) 862 83 92
20 Leszno 64-100 Strzelecka 13 (0-65) 526 92 11
21 Lublin 20-071 Wieniawska 10 (0-81) 532 78 28
22 Łomża 18-400 Kaktusowa 8 (0-86) 216 41 42
23 Łódź 91-063 Zachodnia 53 (0-42) 636 45 46
24 Nowy Sącz 33-300 Kusocińskiego 47 (0-18) 449 04 10
25 Olsztyn 10-173 Leśna 8 (0-89) 527 24 07
26 Opole 45-029 Malczewskiego 4 (0-77) 453 84 56
27 Ostrołęka 07-400 Kilińskiego 45 (0-29) 764 45 74
28 Piła 64-920 Al. Powstańców Wielkop. 190 (0-67) 212 49 51
29 Piotrków Tryb. 97-300 Wierzejska 100 (0-44) 646 43 76
30 Płock 09-402 Al St. Jachowicza 2 (0-24) 262 95 02
31 Poznań 61-707 Libelta 37 (0-61) 852 42 18
32 Przemyśl 37-700 Wyb. Ojca Św. JPII 36a (0-16) 670 38 87
33 Radom 26-660 Jedlińsk, Piastów 111A (0-48) 362 64 31
34 Rzeszów 35-010 ks. Jałowego 25 (0-17) 853 35 46
35 Siedlce 08-110 3 Maja 18 (0-25) 632 72 51
36 Sieradz 98-200 M.Reja 13 (0-43) 822 48 85
37 Skierniewice 96-100 Św. Stanisława 10A (0-46) 833 46 10
38 Słupsk 76-200 Nowowiejska 13 (0-59) 842 30 32
39 Suwałki 16-400 1 Maja 25 (0-87) 566 57 24
40 Szczecin 71-316 Waryńskiego 43 (0-91) 487 31 87
41 Tarnobrzeg 39-400 Kopernika 15 (0-15) 822 60 89
42 Tarnów 33-100 Urszulańska 16 (0-14) 621 52 98
43 Toruń 87-100 Świętopełka 26 (0-56) 623 42 31
44 Wałbrzych 58-305 1 Maja 158 (0-74) 848 59 57
45 Warszawa 01-227 Szymczaka 5 (0-22) 825 66 10
46 Włocławek 87-800 Związków Zawodowych 18a (0-54) 411 17 81
47 Wrocław 52-017 Wodzisławska 10B (0-71) 340-08-58/59
48 Zamość 22-400 Jasna 7 (0-84) 638 47 52
49 Zielona Góra 65-137 Poznańska 13 (0-68) 327 23 70
50 Stacja Badawcza 64-020 Czempiń, ul. Sokolnicza 12 (0-61) 282 65 63