Formularz zamówienia zaświadczenie o niekaralności dla firm – Informacja o podmiocie zbiorowym KRK


FORMULARZ ZAMÓWIENIA KRK dla FIRM – informacja o podmiocie zbiorowym KRK

Przejdź do opisu procedury zamawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie o niekaralności – informacja o podmiocie zbiorowym krk
  Formularz wyłącznie dla firm posiadających nr KRS:

 • < nr KRS podmiotu
 • < gdy reprezentacja jednoosobowa w KRS
 • < gdy reprezentacja wieloosobowa w KRS
 • Cel pobierania zaświadczenia:
 • Zaświadczenie do zamówień publicznych (przetargi w trybie art. 108)
 • Zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
 • Zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa.
 • Zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. (za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277))
Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
Dane zamawiającego:
Potwierdzenie sprzedaży:
 • faktura
 • paragon
Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
 • taki jak zamawiającego
 • taki jak do faktury
 • inny adres
Uwagi do zamówienia:
Osoba kontaktowa:
Cena:
  Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.