KRK Zaświadczenie o niekaralności z Rejestru Karnego

Zaświadczenie o niekaralności – opis procedury zamawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego fotografia poniżej

Zaświadczenie o niekaralności wydawane przez Krajowy Rejestr Karny w 2017 r.można uzyskać samodzielnie idąc do punktu informacyjnego KRK lub zamówić za pośrednictwem serwisu zaswiadczenie-krk.pl przez Internet z dowolnego miejsca na świecie. Zaświadczenie o niekaralności w sądowym języku nosi nazwę „zapytanie o udzielenie informacji o osobie” gdy ma dotyczyć osoby fizycznej w tym działalności gospodarczej lub „udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” gdy ma dotyczyć podmiotu króry posiada nr KRS i ma format kartki A 4 często wypełnionej ręcznie lub komputerowo.

< Tak wygląda obecnie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

1. Wypełnienie formularza.

W tym celu należy wypełnić „formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności”. Po wypełnieniu formularza i pod warunkiem, że wszystkie pola w formularzu zostaną prawidłowo uzupełnione na adres e-mail przesłane zostaną dokumenty zwrotne  (wniosek i pełnomocnictwo) do wydrukowania i podpisania prze osobę sprawdzaną. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym toteż aby uzyskać pożądane informacje z kartotek trzeba posiadać pełnomocnictwo.

2. Wydrukowanie dokumentów zwrotnych.

Po wydrukowaniu i podpisaniu dokumentów zwrotnych (wniosku i pełnomocnictwa z e-maila) należy przesłać ję pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu zamówienia w e-mailu.

3. Koszty związane z realizacją zamówienia.

Za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę – znaki opłaty sądowej (osoby fizyczne, działalność gospodarcza firmy) zaś gmina/dzielnica opłatę skarbową od pełnomocnictwa. Za przygotowanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym. Za uzyskanie poświadczenia Apostille na zaświadczeniu o niekaralności z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie pobierana jest dodatkowa opłata wskazana w cenniku – zaświadczenie o niekaralności cena.
Na całkowitą kwotę do zapłaty za zaświadczenie o niekaralności składa się: opłata sądowa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (usługa) oraz podatek vat oraz opłata za przesyłkę. Jako potwierdzenie sprzedaży wystawiana jest faktura VAT lub paragon bądź rachunek.

Reasumując podczas wypełniania poniższego formularza należy zwrócić i „pięć” razy sprawdzić nr PESEL, datę urodzenia imiona i nazwisko. Zaświadczenie wydawane przez Rejestr Karny jest w języku polskim. Zaświadczenie może zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub niemiecki.

Czyli aby otrzymać zaświadczenie w serwisie zaswiadcznie-krk.pl należy:
1. Wypełnić prawidłowo formularz zamówienia.
2. Dokonać opłaty za zaświadczenie przelewem lub na poczcie.
3. Odczytać e-mail z dokumentami zwrotnymi i z załącznika wydrukować dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo).
4.  Podpisane dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo) należy odesłać pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.
5. W dniu otrzymania dokumentów zwrotnych niezwłocznie zostaną złożone w Krajowym Rejestrze Karnym, a uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową do zamawiającego sprawdzenie.

Przejdź do formularza zamówienia zaświadczenia o niekaralności.