Zaświadczenie o niekaralności do wizy

Zaświadczenie o niekaralności do wizy

Odnośnie USA każda osoba w wieku powyżej 16 lat ubiegająca się o wizę imigracyjną powinna przedstawić zaświadczenie o niekaralności do wizy z kraju obecnego zamieszkania, jeśli znajduje się w nim od co najmniej sześciu miesięcy oraz ze wszystkich innych krajów, w których przebywała dłużej niż rok (oprócz Stanów Zjednoczonych).

Zaś przypadku osób ubiegających się o wizę narzeczeńską, oprócz zaświadczenia o niekaralności z kraju aktualnego zamieszkania, należy także przedstawić zaświadczenia ze wszystkich krajów, w których mieszkało się przez 6 miesięcy lub dłużej po ukończeniu 16 roku życia.

Nnadto zaświadczenie o niekaralności do wizy wymagane jest z każdego państwa, w którym dana osoba była kiedykolwiek aresztowana, niezależnie od długości pobytu w tym państwie. Zaświadczenie o niekaralności do wizy lub karalności powinno obejmować całkowity okres pobytu osoby zainteresowanej na terenie kraju wydającego dokument, a zaświadczenie z kraju obecnego zamieszkania powinno zostać wydane na krótko przed rozmową w konsulacie. Dokument zachowuje ważność w ciągu 12 miesięcy od chwili wydania.

W niektórych krajach zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem nieosiągalnym. Na stronie internetowej Departamentu Stanu możecie Państwo sprawdzić czy takie zaświadczenie o niekaralności jest osiągalne z kraju, w którym mieszkaliście ponad rok i w jaki sposób można je uzyskać.

Zaświadczenie o niekaralności do wizy USA

Każda osoba w przeszłości karana powinna przedstawić oryginał lub odpis wyroku sądowego, niezależnie od tego, czy była następnie objęta amnestią lub ułaskawiona.

Akta sądowe (wyrok) powinny zawierać dokładny opis okoliczności przestępstwa, a także sposobu egzekwowania kary, z ewentualną karą pieniężną włącznie. Należy je przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język angielski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Wiza amerykańska jest dokumentem wydanym przez Ambasadę lub Konsulat Stanów Zjednoczonych i naklejonym na jedną ze stron Państwa paszportu, który uprawnia do starania się o wjazd na terytorium USA. Wiza nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Oznacza jedynie, że Państwa podanie wizowe zostało rozpatrzone przez konsula amerykańskiego, który stwierdził, iż mogą Państwo podróżować do punktu granicznego na lotnisku, w porcie morskim bądź na granicy lądowej i ubiegać się o zezwolenie na wjazd w określonym celu. Jedynie amerykański urzędnik imigracyjny Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) jest uprawniony do wydania zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych i decyzji jak długo może trwać dany pobyt.

Przejdź do strony zaświadczenie o niekaralności Stany Zjednoczone Ameryki USA online.