Zaświadczenie o niekaralności online

Zaświadczenie o niekaralności online

Jak uzyskać zaświadczenia o niekaralności online.

W celu elektronicznego uzyskania informacji należy:

 • Zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl zakładając swoje konto na e-Platformie MS.
 • Następnie wybierać zakładkę Krajowy Rejestr Karny gdzie znajdują się są dwie aplikacje:
  1. pierwsza dla osób fizycznych – zaświadczenie o niekaralności online
  2. druga dla firm, instytucji (np. sądów)
 • W zakładkach znajdują się Formularze Rejestracyjne należy wybierać ten który nas dotyczy:
  1. Formularz dla osób fizycznych
  2. Formularz dla podmiotów instytucjonalnych (np. firm, sądów, urzędów, policji i innych organów ścigania a także innych uprawnionych podmiotów)
 • W celu skorzystania z e-usług (e-Zaświadczeń) należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP.
 • Utworzyć konto:
  1. osoby fizycznej:
   • konto zakłada się na e-Platformie MS poprzez wypełnienie formularza na stronie e-KRK
   • po wypełnieniu potwierdza zapoznanie się z Zakresem i Warunkami korzystania z systemu e-KRK, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
   • po wykonaniu tych czynności użytkownik otrzymuje mail zawierający link aktywacyjny
  2. podmiotu instytucjonalnego (dla firm, sądów, policji oraz innych uprawnionych podmiotów i organów):
   • wyznaczony pracownik podmiotu (osoba wyznaczona na administratora konta) wypełnia formularz rejestracyjny dla podmiotu instytucjonalnego. po czym otrzymuje mailem link aktywacyjny
   • kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych osób uprawnionych do reprezentacji danej instytucji, osoby te także otrzymują link aktywacyjny
   • ostatnim krokiem jest wysłanie pisemnego zgłoszenia utworzenia konta do Biura, w zgłoszeniu podaje się dane instytucji, administratora oraz osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu
   • po weryfikacji i potwierdzeniu danych Biuro wykonuje utworzenie konta instytucjonalnego.

Gdzie zamówić zaświadczenie o niekaralności online.

Zaświadczenie o niekaralności online

Zaświadczenie o niekaralności online

Zobacz także: WARSZAWA ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI lub POZNAŃ ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI